سفارشات

توضیحات :

1. درج مشخصات که با * مشخص گردیده الزامی می باشد.

2. در هنگام وارد کردن مشخصات در صورت استفاده از نمایشگر IE، زبان صفحه کلید سیستم خود را تغییر ندهید .(صفحه کلید سیستم برروی /EN/ باشد.)

نام شرکت :

*

نام خریدار :

3. لطفا نام و نام خانوادگی خود را بصورت صحیح درج نماید و در صورت لزوم نام شرکت خود را قید نمایید

*

برند محصول :

*

شماره همراه :

4. لطفا شماره همراه خود را بصورت کامل درج نمایید و برند محصول مورد نظر را جهت سفارش انتخاب نمایید

شهر :

استان :

4. لطفا استا ن وشهر خود را بدرستی انتخاب نمایید

*

آدرس :

6. لطفا آدرس خود را بصورت دقیق ثبت نمایید

 

کد داخل تصویر را وارد کنید :

7. لطفا اعداد داخل تصوير را در داخل كادر تايپ نماييد